0286.286.8484 | 0869.006.399

Tuyển Dụng

Điện Lạnh THIÊN BÌNH không ngừng mở rộng khu vực phục vụ khách hàng ở các địa phương lân cận Tp. Hồ Chí Minh. Do đó, chúng tôi liên tục tuyển dụng thợ điện lạnh, thợ phụ, học việc không giới hạn và các vị trí khác cho công ty.

Thông tin đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau...